czech flag česky | english flag english | germany flag deutsch

CO JE PHOWA

Ve škole Karma Kagjü se používají i metody, díky kterým můžeme vědomě pracovat s vnitřními energiemi, jejichž existenci lidé, kteří neusilují o poznání podstaty vlastní mysli, prožívají jen velmi zřídka.
Těmto praxím se říká Šest nauk Náropy a jednou z nich je právě phowa, praxe přenosu vědomí v okamžiku smrti, kterou lama Ole Nydahl předává jako jeden ze dvou učitelů v linii Kagjü. Díky této praxi se učíme přenášet své vědomí do stavu neomezené radosti zosobněného buddhou Neomezené světlo (tib. Öpagme, skt. Amitábha), stavu, který již nelze ztratit. Díky phowě se mimo jiné zbavíme strachu v jeho různých podobách.
Phowa není jen průpravou pro poslední chvíle našeho života a života ostatních, ale proměna pohledu na smrt, vede k prožívání života z pozice nových možností a k rozvoji našeho vnitřního bohatství pro dobro všech bytostí. Na konci kurzu předává lama Ole informace, jak naučenou meditaci používat pro sebe i pro naše blízké a známé.
Pro účast na kurzu phowy je nutné absolvovat přípravu, tj. meditovat na buddhu Neomezené světlo a odříkat 500 000krát mantru OM AMI DEVA HRÍ.
© 2010 Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, n. s. | webmaster